FRI FRAKT ÖVER 499 kronor!

Användarvillkor

Dessa villkor gäller för webbplatserna www.babykitbym.se (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen (”Prenumerationerna”) och de kit eller presentkort som levereras enligt Prenumerationerna. Med ”Box” avses din Babykit.

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål. Läs även vår GDPR och Integritetspolicy.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen.

1. Information om oss

Baby Kit by M som drivs av TeQiDesign AB
Organisationsnummer: 559127-7214
E-post: kontakt@babykitbym.se

Momsregistreringsnummer: 559127-7214
Styrelsens säte: Malmö

2. Ansökan och bundenhet

2.1 Du får enbart ansöka om Prenumeration om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans av Boxar till adress i Sverige.

2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts så fort ni godkänt avtalet och gjort er betalning.

2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad får leverans av en Box till den av dig angivna adressen. Boxen består vanligtvis av flera olika varor som levereras i en särskild förpackning – BabyKit i slutet på var månad.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

2.5 Vi tar inte ansvar för erbjudanden och kampanjer från samarbetspartners med utgånget giltighetsdatum som eventuellt kan finnas i boxen. Vi tar inte ansvar för våra samarbetspartners produkter vid felaktigheter som exempelvis allergi, produktfel eller liknande orsaker.

3. Priser

3.1 Priserna anges i SEK inklusive moms.

3.2 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

3.3 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan.

3.4 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 6.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

4. Betalning

4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande på det kort du registrerade vid första köptillfälle.

4.2

4.3 Endast kortbetalning.
Vi hanterar enbart kortbetalning. babykitbym.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning.

4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. Leveranstider

5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Box att levereras en gång varje kalendermånad. Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Produkten att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Beräknat utskicksdatum anges vid ansökan av Prenumeration. Boxen levereras vanligtvis i slutet av varje kalendermånad.

5.2 Beroende på vart i landet du bor kommer du få boxen levererad av DHL. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar från det att vi skickar ut boxen och kommer i slutet på varje månad.

5.3 Om en Box tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Box den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

5.4 I de fall din Box levereras till ett utlämningsställe har du ansvar för att hämta ut boxen samt att se till att Baby Kit by M AB har korrekta kontakt och adressuppgifter till dig. Skulle du inte hämta ut din Box från ett utlämningsställe efter att du aviserats om att Boxen finns där och Boxen av denna anledning returneras till Baby Kit by M måste du aktivt kontakta oss för att få Boxen utskickad på nytt alternativt ersatt. Detsamma gäller i de fall som Boxen har returnerats till oss då den inte har kunnat levereras till din brevlåda alternativt din dörr på grund av att du inte har lämnat oss korrekta adressuppgifter. Skulle vi inte höra från dig inom 60 dagar från det att vi har fått Boxen i retur till oss kommer du inte att få den ej uthämtade Boxen ersatt. I sådant fall anses köpet av denna specifika Box hävt och du kommer att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att Boxen inte hämtats ut, vilka uppgår till kostnaden för Boxen.

5.5 Ifall din Box har levererats, men du trots detta menar att du inte har fått Boxen måste du höra av dig till oss, utan orimlig lång tid, för att få en ny Box levererad.

6. Uppsägning och automatisk förlängning

6.1 Prenumerationen kan sägas upp när som helst. Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen eller mejlar oss. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Din prenumeration måste avslutas senast den 8:e i månaden om du inte vill ha nästkommande månadsbox.

Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto, klickar på ‘Mitt konto’ i vänsterspalten, klicka på din prenumeration och sedan ‘Avsluta prenumeration’ längst upp på hemsidan.

6.3 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 6.1 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter).

7. Ångerrätt

7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första Boxen för den aktuella Prenumerationen.

7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig. Information om utövande av ångerrätt

7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Boxen till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till babykitbym@outlook.com. Boxen kan återsändas till följande adress: Baby Kit by M AB, Köpenhamnsvägen 49 C, lgh 1102, 217 71 Malmö. Vi ber dig återsända den kompletta Boxen i sin originalförpackning. Om du har förbrutit förseglingen på någon av produkterna i Boxen gäller av hygienskäl inte ångerrätten för produkten och vi kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella produkten.

7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

7.5 Det går inte att byta ut en vara du inte tycker om som finns i boxen mot en annan och inte heller få ersättning för särskild produkt du inte skulle tycka om. Vill du ångra ditt köp gäller det hela boxen och i enlighet med punkt 7.2.

8. Reklamation

Om en Box är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till kontakt@babykitbym.se. Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

9. Återbetalningspolicy

9.1 Om du lämnar tillbaka en Box till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Boxen, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Boxen till oss (se punkt 7.3).

9.2 Om du lämnar tillbaka en Box till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Boxen är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Boxen och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Boxen. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen eller skicka dig en ny box.

9.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

10. Ansvar

Om du är konsument regleras vårt ansvar för Boxarna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

Vi har rätten att kunna säga upp din prenumeration om du mot förmodan inte följer våran policy.

11. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

12. Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

13. Meddelanden

Meddelanden till oss ska skickas till kontakt@babykitbym.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

14. Immateriella rättigheter

14.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

14.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

15. Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

17. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

×
×

Kundvagn